Publicerad den Lämna en kommentar

Vi besvarar fyra vanliga frågor inför installation och montering av takhögtalare.

Fäste takhögtalare

När du skall montera infällda högtalare i ditt tak kan det vara bra att planera i förväg. Därför har vi besvarat fyra av de vanligaste frågorna vid installation!

Finns det plats?

Beroende på modell kan infällda takhögtalareha ett inbyggnadsdjup på upp till 200 mm. I sällsynta fall ännu mer. Därför behöver du kontrollera att djupet för de högtalarna du vill ha inte övergår utrymmet innanför innertaket.

Planerar du sätta högtalare i ett redan befintligt tak? Tänk på att det kan vara svårt att veta vart bärreglarna för innertaket går. Där det sitter en regen kan du inte installera en högtalare, det måste vara tomt bakom.

Kan du dra kablarna smidigt?

När det gäller kabeldragning är detta enkelt att planera för, om du står inför en renovering eller ett nybygge. Då står det dig fritt att lägga in flexslang eller VP rör som du sedan kan använda för högtalarkablarna. Skall du däremot installera infällda högtalare i ett befintligt innertak blir det betydligt svårare. Bjälklag och reglar kan utgöra hinder för att peta in en högtalarkabel i blindo ovanför innertaket. Det går att fräsa ett spår i innertaket där du kan lägga högtalarkabel eller rör, och sedan täcka, spackla och måla. Mycket jobb för att få en kabel på plats. Alternativt kan du sätta en mycket smal kabellist i taket fram till högtalarna.

Hur sitter högtalarna fast?

Det absolut vanligaste fästet som används för infällda högtalare består av fyra klämmor som fälls ut och klämmer åt ovanifrån. Dessa justeras från skruvar på undersidan av högtalaren.

Justeringsskruvar framifrån
Fyra skruvar innanför grillen används för att justera de fyra klämfästena på baksidan.
När skruven på framsidan skruvas fälls fästet ut och vandrar nedåt längs skruvens gängor.
Klämfäste takhögtalare
Närbild av ett klämfäste på baksidan av en takhögtalare.
Installation av takhögtalare
Vid montering är klämmorna infällda. När skruvarna på framsidan skruvas fälls fästena ut. Ju mer du skruvar, ju mer klämmer fästena åt.

Små takhögtalare som inte väger så mycket kan istället vara försedda med vad som liknar ena halvan av en krokodilklämma. Dessa klämmor står i uppfällt läge tills högtalaren monteras i hålet. Då lösgör spärrarna automatiskt de fjäderbelastade klämmorna som fälls ned och sedan håller takhögtalaren på plats.

Fjäderklämma på mindre takhögtalare.

Vad är det enklaste sättet att installera infällda takhögtalare?

Det tak som är enklast att installera högtalare i är utan tvekan nedsänkta akustiktak. Sådana tak består av kvadratiska akustikplattor (standard 600x600mm) som vilar i ett nedpendlat bärverk. Denna typ av innertak är vanliga i offentliga miljöer, men blir allt vanligare även i Svenska hem. Vardera platta kan enkelt lyftas ned från bärverket, vilket gör håltagning och montering av högtalare betydligt enklare. Däremot är akustikplattor sällan så starka att de kan hålla upp något så tungt som en infälld takhögtalare, och därför bör man lägga en förstärkningsplatta som är lika bred (600mm). På så vis fördelas tyngden från högtlaren till bärverket.

Platta för högtalare
Exempel på en förstärkningsplatta för infällda takhögtalare.

Lycka till!

John Ditmeyer
Skribent: John Ditmeyer