Stränginstrument

Stränginstrument är ett samlingsnamn för de instrument som med anslag mot en sträng producerar toner. Tekniskt sätt räknas även piano och stråkinstrument till kategorin stränginstrument. Men för att göra det lättare att hitta har vi delat in dessa i egna kategorier, där piano räknas som klaviaturinstrument. Här i kategorin stränginstrument hittar du istället gitarrer, basgitarrer, förstärkare och många olika tillbehör som väskor, plektrum och stativ.