Musikinstrument

Musikinstrument är bland det bästa som finns! De kan skapa både ljud och oljud beroende på musikantens kunskaper. Det finns en uppsjö av musikinstrument på marknaden. Vi får ofta frågan vilket instrument som är bäst att börja med, men här är det verkligen upp till den som skall spela. Det finns inget särskilt instrument som bättre att börja med. Vill man spela gitarr så bör man inte börja med en blockflöjt, och vice versa.