Ljudkällor

Ljudkälla är alltså den enhet ljudet spelas upp ifrån. Exempelvis en CD-spelare, en FM-radio eller en Bluetooth-mottagare.

1 produkt

1 produkt