GDPR-Kryptering

GDPR och säkerhet

GDPR-Kryptering

Säkerhet är mycket viktigt, särskilt för att värna om din vistelse på Internet. Därför finns särskilda lagar upprättade och säkerhetslösningar för din trygghet.

Dataskydd

Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation är en förordning med syftet att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter inom Europeiska unionen.

Läs mer om hur detta appliceras på denna hemsida genom att klicka här.

Krypterad anslutning

Ett hänglås i webbläsarens adressfält och en adress som börjar med https:// (s står för secure) visar att din anslutning är krypterad. Ett giltigt SSL-certifikat finns på plats för att försvåra och förhindra tredje part att utan din tillåtelse avläsa din aktivitet på hemsidan eller de uppgifter du skickar om dig själv i kontaktformulär och beställningsformulär. Du skall alltid kunna känna dig trygg när du besöker hemsidan.