Högtalla för infälld montering. Montera högtalarna i vägg eller tak med endast en grill som avslöjar en högtalare. Det ger en mycket diskret och snygg lösning för ett ljudsystem i hemmet,